29 października 2016 roku  w Sokółce , mieście położonym u źródeł rzeki Sokołdy na Wzgórzach Sokólskich , które prawa miejskie otrzymało 28 lutego 1609 roku od Zygmunta III, odbyła się msza hubertowska zorganizowana przez ZO PZŁ w Białymstoku.

Stare kroniki mówią , że kiedyś była to wieś koronna , a jej mieszkańcy zobowiązani byli do hodowli sokołów i prawdopodobnie nazwa tej miejscowości właśnie od tego pochodzi. Na początku XVI wieku istniał tu bowiem dwór myśliwski Sucholda znajdujący się we władaniu królowej Bony, który został nadany jej przez Zygmunta Starego w roku 1524 wraz z rozległym obszarem od Kowna do Narwi i Swisłoczy, który został wydzielony z Puszczy Grodzieńskiej , terenów obfitujących z zwierzynę łowną i słynących z polowań , w których brały udział koronowane głowy.

Uroczystości z okazji święta patrona myśliwych, leśników i jeźdźców - św. Huberta , odbyły się w kościele pw. św. Antoniego Padewskiego, którego powstanie datuje się na rok 1848. Przed ołtarzem , udekorowanym przez myśliwych z sokólskich Kół Łowieckich „ŻUBR ” i „ Sokół” , scenerią nawiązującą do widzenia św. Huberta jelenia z krzyżem miedzy tykami poroża, zebrali się myśliwi , których reprezentował Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej – Lech Chwieroś , leśnicy z dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku – Andrzejem Gołembiewskim na czele oraz miłośnicy przyrody , a białostocki Łowczy Okręgowy - Jarosław Żukowski tradycyjnie wprowadził poczty sztandarowe kół łowieckich , które reprezentowały myśliwych z naszego okręgu.

1

 

A że czas uroczystości nastrajał refleksyjnie , w sposób szczególny myśliwi uczcili pamięć tych co już odeszli z naszych szeregów do Krainy Wiecznych Łowów, wierszem napisanym na tę okazję , przez naszego kolegę myśliwego - Jurka Zinkiewicza , który przeczytał prezes KŁ „ŻUBR” Sokółka – Mikołaj Kuryło :

 

2 

 

Zanim ruszysz dalej…!

Kapelusz zdjęty z myśliwskiej skroni,

Przykrył na chwilę codzienne troski,

Pełen modlitwy lasem pachnącej,

Osunął dalej trud i obowiązki.

Klęknąć więc można z czołem odkrytym,

Na ołtarz złożyć swoje pragnienia,

Promykiem wiary wszystko połączyć ,

Ożywić sercu miłe wspomnienia.

Promyk modlitwy zatem niechaj świeci

Nad mogiłami naszych kolegów,

A róg myśliwski niech gra hosannę,

Za brać łowiecką naszych Szeregów.

Niech „bór nam darzy” , pokotem sprzyja,

Knieja jednoczy i piesków granie.

A tym , co trąbka zagrała „ ciszę”,

Wieczny spoczynek racz im dać Panie.

Chwile zadumy podkreślała i potęgowała piękna muzyka myśliwska w wykonaniu Zespółu Sygnalistów Myśliwskich ,,OCHOTA" ZO PZŁ w Białymstoku pod przewodnictwem Andrzeja Niedźwiedzia.

 

 3

 

Tradycyjnie też myśliwi wręczyli kapłanowi symboliczny Kosz Leśnych Darów

 

 4

 na zdj. od lewej:Jacek Sakowicz - Łowczy KŁ „Brzask” , Alicja Milewska - Prezes Podlaskiego Klubu Dian i Łowczy Okręgowy ZO PZŁ w Białymstoku -Jarosław Żukowski.

 

Po mszy odbyła się myśliwska biesiada przy bigosie i pieczonym dziku czyli doskonała okazja do wzajemnego poznania się, wymiany poglądów na nurtujące myśliwych i leśników tematy oraz snucie planów na rozpoczynający się właśnie sezon łowiecki i spotkania braci łowieckiej w kniei.

 

Tekst i zdjęcia Alicja Milewska