W dniu 21.11. i 22.11.2017 r. w siedzibie Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Białymstoku i siedzibie Nadleśnictwa Bielsk odbyła się ocena prawidłowości odstrzału saren – rogaczy pozyskanych w 2017 r.

I. Ogółem oceniono: 1103 szt.

Rejon Hodowlany Puszczy Knyszyńskiej i Sokólski

I klasa wieku – 255

II klasa wieku – 425

Łowne – 23

Razem: 703

Rejon Hodowlany Bielski, Rudzki, Nurzecki i Puszczy Białowieskiej

I klasa wieku – 119

II klasa wieku – 251

Łowne – 30

Razem: 400

II. Średnia masa tuszy dla okręgu Białystok: 18,85 kg

Rejon Hodowlany Puszczy Knyszyńskiej i Sokólski

Średnia masa tuszy: 18,62 kg

Rejon Hodowlany Bielski, Rudzki, Nurzecki i Puszczy Białowieskiej

Średnia masa tuszy: 19,31 kg

ilosc kozlow 

Masa tuszy kozłów pozyskanych w 2017 roku wynosi 20818,00 kg.

Rekordowe masy tuszy:

Rekordowe masy tuszy dla Rejonu Hodowlanego Puszczy Knyszyńskiej i Sokólskiego:

 1. 26 kg, masa trofeum: 540g, K.Ł. „Łoś” w Mońkach, obwód nr 91 –Krukowski Medard.

 2. 25,5 kg, masa trofeum: 520g, K.Ł. „Przepiórka” Księżyno, obwód nr 64 - Bozik Tomasz.

 3. 25 kg, masa trofeum: 405g, K.Ł. „Cietrzew” w Gródku, obwód nr 211-Kalinowski Lech.

 4. 25 kg, masa trofeum: 520g, K.Ł. „Hubert” Dąbrowa Białostocka, obwód nr 72‑Marchel Tomasz.

 5. 25 kg, J masa trofeum: 600g, K.Ł. „Jenot” w Michałowie, obwód nr 229-Dąbrwski Piotr.

Rekordowa masy tuszy dla Rejonu Hodowlanego Bielskiego, Rudzkiego, Nurzeckiego
i Puszczy Białowieskiej:

 1. 25 kg, masa trofeum: 525g, K.Ł. „Łabędź” w Narwi, obwód nr 231- Grzywińska Maria.

 2. 25 kg, masa trofeum: 480g, K.Ł. „Ryś” Bielsk Podlaski, obwód nr 274-Murawko Igor

III. Trofea

 masy trofeow

Najlepsze trofea:

Rekordowe masy trofeum dla Rejonu Hodowlanego Puszczy Knyszyńskiej i Sokólskiego:

 1. Masa trofeum: 663g, masa tuszy: 16 kg, K.Ł. „Mały Orlik” w Juchnowcu, obwód nr 236‑Litwińczuk Sławomir.

 2. Masa trofeum: 640g, masa tuszy: 21 kg, K.Ł. „Głuszec” w Białymstoku, obwód nr 110‑Lenczewski Henryk.

 3. Masa trofeum: 620g, masa tuszy: 20kg, K.Ł. „Tur” w Białymstoku, obwód nr 197‑Szpiganowicz Ewa.

 4. Masa trofeum: 600g, masa tuszy: 25 kg, K.Ł. „Jenot” w Michałowie, obwód nr 229‑Dąbrwski Piotr.

Rekordowa masy trofeum dla Rejonu Hodowlanego Bielskiego, Rudzkiego, Nurzeckiego
i Puszczy Białowieskiej:

1. Masa trofeum: 660g, masa tuszy: 20 kg, K.Ł. „Ryś” Bielsk Podlaski, obwód nr 274-Dąbrowski Piotr.

2. Masa trofeum: 640g, masa tuszy: 20 kg, K.Ł. „Orzeł” Orla, obwód nr 271-Anisiewicz Robert.

3. Masa trofeum: 620g, masa tuszy: 23 kg, K.Ł. „Puszcza” w Białowieży, obwód nr 270-Iwaniuk Andrzej.

4. Masa trofeum: 600g, masa tuszy: 22 kg, K.Ł. „Orzeł” Orla, obwód nr 271-Anisiewicz Robert.

5. Masa trofeum: 600g, masa tuszy: 21 kg, K.Ł. „Żubr” w Hajnówce, obwód nr 295‑Kowalczyk Arek.

IV. Przyznane punkty

ilosc punktow

Najwięcej kozłów strzelono w obwodach:

 • K.Ł. „Las” Białystok: nr 212 – 10 szt.; nr 162 – 8 szt.; nr 128 - 6 szt.; nr 129 – 5 szt.; nr 76 - 5 szt.– łącznie 34 szt.

 • K.Ł. „Mały Orlik” Juchnowiec: nr 236 – 14 szt.; nr 215 -12 szt.; nr 228 - 8 szt. – łącznie 34 szt.

Najmniej kozłów strzelono w obwodach:

 • K.Ł. „Jeleń” Białystok: nr 183– 1 szt.

Trofea wytypowane do wyceny medalowej:

 1. Krysiński Wojciech, K.Ł. „Bekas” Warszawa, obwód nr 310, masa trofeum 478g.

 2. Tymiński Paweł, K.Ł. „Bekas” Warszawa, obwód nr 310, masa trofeum 527g.

 3. Bazylczyk Józef, K.Ł. „Boruta” Białystok, obwód nr 252, masa trofeum 480 g.

 4. Gorbacz Marcin, K.Ł. „Bóbr” w Białymstoku, obwód nr 243, masa trofeum 557 g.

 5. Hryc Mariusz, K.Ł. „Cyranka” w Łapach, obwód nr 217, masa trofeum 560 g.

 6. Lenczewski Andrzej, K.Ł. „Dzik” Tykocin, obwód nr 166, masa trofeum 440 g.

 7. Marszałkowski Kazimierz, K.Ł. „Dzik” Czeremcha, obwód nr 315, masa trofeum 559g.

 8. Kulikowski Marek, K.Ł. „Głuszec” w Białymstoku, obwód nr 110, masa trofeum 460 g.

 9. Lenczewski Andrzej, K.Ł. „Głuszec” w Białymstoku, obwód nr 90, masa trofeum 560g.

 10. Lenczewski Henryk, K.Ł. „Głuszec” w Białymstoku, obwód nr 110, masa trofeum 640g.

 11. Żmiejko Paweł, K.Ł. „Głuszec” w Białymstoku, obwód nr 182, masa trofeum 480 g.

 12. Paszko Artur, K.Ł. „Granica” Białystok, obwód nr 299, masa trofeum 460 g.

 13. Tomaszycki Krzysztof, K.Ł. „Jarząbek” Białystok, obwód nr 237, masa trofeum 545 g.

 14. Dąbrowski Piotr, K.Ł. „Jenot” w Michałowie, obwód nr 229, masa trofeum 600 g.

 15. Krasuski Robert, K.Ł. „Kuna” w Siemiatyczach, obwód nr 311, masa trofeum 531 g.

 16. Szumarski Jerzy, K.Ł. „Kuna” w Siemiatyczach, obwód nr 312, masa trofeum 487 g.

 17. Gawryluk Jan, K.Ł. „Leśnik” przy RDLP w Białymstoku, obwód nr 168, masa trofeum 512 g.

 18. Gawryluk Jan, K.Ł. „Leśnik” przy RDLP w Białymstoku, obwód nr 160, masa trofeum 474 g.

 19. Grzywińska Maria, K.Ł. „Łabędź” w Narwi, obwód nr 231, masa trofeum 525 g.

 20. Szarejko Michał, K.Ł. „Łabędź” w Narwi, obwód nr 248, masa trofeum 460 g.

 21. Kazberuk Bronisław, K.Ł. „Mały Orlik” Juchnowiec, obwód nr 236, masa trofeum 560 g.

 22. Litwińczuk Sławomir, K.Ł. „Mały Orlik” Juchnowiec, obwód nr 236, masa trofeum 663 g.

 23. Litwińczuk Sławomir, K.Ł. „Mały Orlik” Juchnowiec, obwód nr 236, masa trofeum 578 g.

 24. Litwińczuk Sławomir, K.Ł. „Mały Orlik” Juchnowiec, obwód nr 215, masa trofeum 535 g.

 25. Anisiewicz Robert, K.Ł. „Orzeł” Orla, obwód nr 271, masa trofeum 640 g.

 26. Anisiewicz Robert, K.Ł. „Orzeł” Orla, obwód nr 271, masa trofeum 600 g.

 27. Anisiewicz Robert, K.Ł. „Orzeł” Orla, obwód nr 272, masa trofeum 520 g.

 28. Dmitruk Adam, K.Ł. „Orzeł” Orla, obwód nr 271, masa trofeum 460 g.

 29. Górski Mieczysław, K.Ł. "Podlasiak” Bielsk Podlaski, obwód nr 251, masa trofeum 520g.

 30. Kownacki Adam, K.Ł. „Podlasiak” Bielsk Podlaski, obwód nr 296, masa trofeum 500 g.

 31. Piliszek Andrzej, K.Ł. „Podlasiak” Bielsk Podlaski, obwód nr 251, masa trofeum 460 g.

 32. Roszczenko Jan, K.Ł. „Podlasiak” Bielsk Podlaski, obwód nr 263, masa trofeum 480 g.

 33. Bozik Piotr, K.Ł. „Przepiórka” Księżyno,, obwód nr 64, masa trofeum 460 g.

 34. Bozik Tomasz, K.Ł. „Przepiórka” Księżyno,, obwód nr 64, masa trofeum 520 g.

 35. Bozik Krzysztof, K.Ł. „Przepiórka” Księżyno, obwód nr 199, masa trofeum 520 g.

 36. Bozik Piotr, K.Ł. „Przepiórka” Księżyno, obwód nr 199, masa trofeum 520 g.

 37. Dryl Adam, K.Ł. „Przepiórka” Księżyno, obwód nr 199, masa trofeum 560 g.

 38. Iwaniuk Andrzej, K.Ł. „Puszcza” w Białowieży, obwód nr 270, masa trofeum 620 g.

 39. Dąbrowski Piotr, K.Ł. „Ryś” Bielsk Podlaski, obwód nr 274, masa trofeum 660 g.

 40. Szpiganowicz Ewa, K.Ł. „Tur” w Białymstoku, obwód nr 197, masa trofeum 620 g.

 41. Boguszewski Henryk, K.Ł. „WKŁ Nr 156 Jeleń” Borysowszczyzna, obwód nr 308, masa trofeum 481 g.

 42. Borowski Leszek, K.Ł. „WKŁ Orzeł” Białystok, obwód nr 253, masa trofeum 462 g.

 43. Romańczuk Adam, K.Ł. „Zając” w Topczewie, obwód nr 255, masa trofeum 500 g.

 44. Kowalko Adam, K.Ł. „Żbik” Zabłudów, obwód nr 214, masa trofeum 580 g.

 45. Sikorski Tomasz, K.Ł. „Żbik” Zabłudów , obwód nr 234 masa trofeum 560 g.

 46. Kowalczyk Arek, K.Ł. „Żubr” w Hajnówce, obwód nr 295, masa trofeum 600 g.

 47. Maksymiuk Przemysław, K.Ł. „Żuraw” w Brańsku, obwód nr 266, masa trofeum 580g.

Klasyfikacja Kół Łowieckich pod względem ilości trofeów powyżej 400 g:

 1. K.Ł. „Żubr w Hajnówce” – 14 szt.

 2. K.Ł. „Podlasiak” Bielsk Podlaski -11 szt.

 3. K.Ł. „Mały Orlik” Juchnowiec-10 szt.

 4. K.Ł. „Przepiórka” Księżyno - 9 szt.

 5. K.Ł. „Żbik” Zabłudów-7 szt.

K.Ł. „Puszcza” w Białowieży-7 szt.

K.Ł. „Łoś” w Mońkach - 7 szt.

 1. K.Ł. „Orzeł” Orla - 6 szt.

K.Ł. „Głuszec” w Białymstoku - 6 szt.

K.Ł. „Dzik” Białystok - 6 szt.

 1. K.Ł. Nr 83 ”Huta” Warszawa - 5 szt.

 2. K.Ł. „Żuraw ”w Brańsku - 4 szt.

K.Ł. „Zając ”w Topczewie - 4 szt.

K.Ł. „Tur” w Białymstoku - 4 szt.

K.Ł. „Kuna” w Siemiatyczach - 4 szt.

K.Ł. „Cietrzew” w Gródku - 4 szt.

 1. K.Ł. „WKŁ 169 Bóbr” Osowiec Twierdza - 3 szt.

K.Ł. „Ryś” Bielsk Podlaski - 3 szt.

K.Ł. „Łabędź” w Narwi - 3 szt.

K.Ł. „Granica” Białystok- 3 szt.

K.Ł. „Bekas” Białystok - 3 szt.

 1. K.Ł. „WKŁ Orzeł” Białystok - 2 szt.

K.Ł. „WKŁ Nr 303 Wiarus” w Warszawie - 2 szt.

K.Ł. „WKŁ Nr 156 Jeleń” Borysowszczyzna - 2 szt.

K.Ł. „Sokół” Sokółka - 2 szt.

K.Ł. „Rogacz” w Deniskach - 2 szt.

K.Ł. „Podgorzałka” Białystok- 2 szt.

K.Ł. „Jarząbek” Warszawa- 2 szt.

K.Ł. „Łoś” w Dobrogoszczy- 2 szt.

K.Ł. „Leśnik” przy RDLP w Białymstoku-2 szt.

K.Ł. „Knieja” Białystok-2 szt.

K.Ł. „Jenot” w Michałowie-2 szt.

K.Ł. „Jarząbek” Białystok-2 szt.

K.Ł. „Dzik” Tykocin-2 szt.

K.Ł. „Cyranka” w Łapach-2 szt.

K.Ł. „Cyranka” w Drohiczynie-2 szt.

K.Ł. „Cietrzew” Kleszczele-2 szt.

 1. K.Ł. „Słonka” w Katrynce-1 szt.

K.Ł. „Ryś” Białystok-1 szt.

K.Ł. „Podmuch” Białystok-1 szt.

K.Ł. „Nr 24 Bór” Białystok-1 szt.

K.Ł. „Łoś” w Białymstoku-1 szt.

K.Ł. „Las” Białystok-1 szt.

K.Ł. „Kaczor” w Łapach-1 szt.

K.Ł. „Jeleń” Milejczyce-1 szt.

K.Ł. „Hubert” Dąbrowa Białostocka-1 szt.

K.Ł. „Dzik” Czeremcha-1 szt.

K.Ł. „Dąbrowa” Warszawa nr 42 -1 szt.

K.Ł. „Dąb” Dąbrowa Białostocka-1 szt.

K.Ł. „Bóbr” w Białymstoku-1 szt.

K.Ł. „Boruta” Białystok-1 szt.

Zła preparacja:

 1. Kalinowski Zdzisław – K.Ł. „Tur”, obwód 74 - 5 szt.

 2. Piszczatowski Andrzej – K.Ł. „Żbik” Zabłudów, obwód 213 - 1 szt.

 3. Jabłoński Zdzisław – K.Ł. „Bór” Białystok, obwód 77 - 1 szt.

 4. Sacharewicz Adam – K.Ł. „Żbik” Zabłudów, obwód 213- 1 szt.

 5. Bondaryk Adam – K.Ł. „Żubr” w Sokółce, obwód 124 - 1 szt.

 6. Guła Mieczysław – K.Ł. „Kaczor” w Łapach, obwód 218 - 1 szt.

Wykonał:

mgr inż. Krzysztof Bozik

 <Zdjęcia - kliknij >