Las6

W ramach akcji „Myśliwska Paczka”, Zarząd K.Ł. „Las” w Białymstoku poprosił trzy Ośrodki Pomocy Społecznej: w Krypnie, Wasilkowie i Michałowie, o wytypowanie rodzin lub osób samotnych, znajdujących się w niedostatku i potrzebujących materialnego wsparcia.

Pracownicy tych ośrodków wskazali spośród swoich podopiecznych dwie rodziny i jedna osobę samotną. Po wstępnych spotkaniach i przeanalizowaniu potrzeb wskazanych ludzi Zarząd Koła podjął uchwałę o przekazaniu następującej pomocy rzeczowej:

  1. Dla starszej osoby mieszkającej w Michałowie – kuchenkę gazową wraz z butlą i podłączeniem o łącznej wartości 924 zł.
  2. Dla matki samotnie wychowującej dwoje dzieci zamieszkałej na terenie gminy Wasilków                 – odkurzacz i robot kuchenny o łącznej wartości 797 zł.
  3. Dla osieroconych braci zajmujących się swoją babcią, zamieszkałych na terenie gminy Krypno – zestaw mebli i kuchenkę gazową o łącznej wartości 1174 zł.

Wszyscy obdarowani otrzymali dodatkowo koce przekazane nam przez jednego z członków Koła. Opisane przedmioty darowizny zostały przekazane bezpośrednio zainteresowanym osobom w dniach 19-20 grudnia 2018, co udokumentowaliśmy stosownymi zdjęciami. Przekazanie odbyło się przy udziale pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej w Krypnie i w Michałowie. Za pomoc udzieloną przez tych pracowników Koło serdecznie dziękujemy.

Nasz gest spotkał się z dużą sympatią tak obdarowanych, jak i innych osób zaangażowanych w przedsięwzięcie. Uważamy, że będzie miał pozytywny wydźwięk społeczny i deklarujemy uczestnictwo w podobnej akcji za rok.

Zarząd K.Ł. „Las” w Białymstoku

<<Galeria >>