Kurs dla kandydatów na myśliwych rozpoczyna się w dniu 18 I 2020 r. o godz. 9.00

Zapisy będą prowadzone bezpośrednio na pierwszym szkoleniu.

Pierwsze dwa spotkania 18 i 19 I 2020 r. o godz. 9.00

Szczegóły organizacyjne i harmonogram zajęć zostanie przekazany na pierwszym szkoleniu.