Zarząd Okręgowy PZŁ w Białymstoku informuje, że w dniu 28 lipca 2020 r. na strzelnicy myśliwskiej na Zielonej koło Grabówki odbędzie się wycena medalowa trofeów.

Trofea należy dostarczyć na strzelnicę myśliwską w dniu wyceny w godz. 8.00 – 10.00, odbiór trofeów, tego samego dnia w godz. 15.00-19.00.

Trofea powinny mieć dołączoną kartkę z następującymi danymi: imię i nazwisko myśliwego, koło łowieckie, numer obwodu łowieckiego, gdzie pozyskano trofeum, data pozyskania.

Możliwe jest dostarczenie trofeum na strzelnicę w sobotę 25 lipca w godz. 10.00 – 12.00, natomiast odbiór trofeów we wtorek w godz. 15.00-19.00.

Trofea wytypowane podczas prac komisji oceny - kliknij